Håndbog: Forebyggelse på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 20. oktober ”Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne”.
Formålet med håndbogen er at understøtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet, så ældre borgere kan bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt. Håndbogen sætter især fokus på seks temaer: ”fald”, ”fysisk aktivitet”, ”ernæring”, ”alkohol”, ”ensomhed og social isolation” og ”selvmordsadfærd”.

Håndbogen henvender sig primært til kommunale ledere og konsulenter, der planlægger og koordinerer forebyggende initiativer på ældreområdet samt kommunale medarbejdere i kontakt med ældre borgere.

Målgruppen for de forebyggende indsatser i håndbogen er personer:

  • over 65 år
  • som i høj grad klarer sig selv i hverdagen, dvs. ikke modtager hjælp eller kun i begrænset omfang får hjælp og støtte efter serviceloven,
  • som samtidig er i risiko for (yderligere) nedsættelse af funktionsevnen, og hvor denne risiko kan mindskes via en tidlig forebyggende indsats.

Sundhedsstyrelsen tilbyder temadage
Som opfølgning på offentliggørelsen af håndbogen om forebyggelse på ældreområdet tilbyder Sundhedsstyrelsen at arrangere og facilitere en kommunal temadag i din kommune med fokus på både håndbogen og jeres lokale ønsker og udfordringer.

Læs mere og find håndbogen ved at klikke her.

Scroll to Top
Scroll til toppen