Sammen om sundhed – KL´s sundhedsudspil

Mere end en million danskere lever i dag med en kronisk sygdom, 32.000 er diagnosticeret med demens, en halv til en million har haft en psykisk lidelse, og om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet. Samtidig vokser afstanden til sygehusene, og knap en tredjedel af de praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen.

Sådan er her-og-nu billedet af det danske sundhedsvæsen. Der er derfor brug for et gearskifte i sundhedspolitikken, lyder det fra KL, der nu præsenterer et nyt sundhedspolitisk udspil med titlen ’Sammen om sundhed”.

Udspillet er et indspark til det udvalgsarbejde om en plan for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i forbindelse med ”Vi har 98 kommuner, som har forskellige forudsætninger og rammevilkår på sundhedsområdet. Den forskellighed er en realitet, som vi skal tage afsæt i. Men vi skal huske på, at borgerne har de samme behov uafhængigt af hvilken kommune, de bor i. Kommunerne skal derfor levere en mere ensartet kvalitet i de nære sundhedstilbud. Det kan gøres på flere måder – nogle kommuner kan styrke egne sundhedsindsatser, andre kan gå sammen eller forstærke samarbejdet med regionerne,” siger Martin Damm.

Det sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg bliver nævnt i et fremtidsscenarie vedrørende opsporing af demens på side 30. Læs KL´s udspil her.

Scroll to Top
Scroll til toppen