Pulje: Tilbud og indsatser til ældre, der ikke benytter hjemmebesøg

Den forestående lovændring af de forebyggende hjemmebesøg åbner op for et særligt fokus på ældre i særlige risikogrupper. Sundheds- og Ældreministeriet udbyder derfor en pulje til understøttelse af kommunale indsatser, der fokuserer på særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg. Puljen er på 4,5 mio. kr., og skal gå  til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg.

Ansøgningsfristen er 4. december 2015, så skynd jer at få jeres gode idéer omsat til ansøgninger, evt. med samarbejdspartnere, frivillige foreninger, ældrerådet mv. Det handler om at få fat i dem, der takker nej til de forebyggende hjemmebesøg ud fra vores erfaring – her kan vi få prøvet vores gode idéer af.

Hvad er det, de grupper har brug for? Skal vi f.eks. holde åben rådgivning, hvor borgerne kommer til os på en mere uformel måde? Eller skal vi have fat i ældre, som har været på skadestuen efterfald, og kommer hjem uden at have yderligere kontakt til offentlige instanser? Find inspiration i den nye håndbog om forebyggelse på ældreområdet, blandt kolleger, i erfa-grupper mv.

Puljens formål
Formålet med ansøgningspuljen er at yde økonomisk støtte til kommuner, der ønsker at igangsætte og etablere tilbud og indsatser, hvor de forebyggende medarbejdere gennem eksempelvis kollektive arrangementer eller en fleksibel tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg kan komme i kontakt med de grupper af ældre, der normalt ikke deltager i det forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at gennemføre særlige indsatser, som kan etablere kontakt til de ældre, gøre dem mere trygge og give dem en interesse i at få vejledning af de forebyggende medarbejdere.

Det er vigtigt, at indsatserne er målrettet de ældre, som normalt ikke tager imod tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Der kan både være tale om forebyggende indsatser, der træder i stedet for forebyggende hjemmebesøg, og der kan være tale om indsatser, der igangsættes med henblik på, at de ældre, der normalt takker nej til et forebyggende hjemmebesøg, skal få lyst til at tage imod et besøg i hjemmet. Forebyggende indsatser, som kører over en længere periode, falder uden for puljens formål.

Puljens målgruppe
Puljens målgruppe er ældre i eget hjem, der normalt ikke tager imod tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Ansøgerkreds
Puljen kan søges af alle kommuner.

Puljens anvendelsesperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. december 2015 til 31. december 2016.

Kommuner der opnår tilskud får besked ultimo december 2015, og projektperioden løber frem til 31. december 2016. Puljen udmeldes og fordeles kun i 2015.

Læs mere om puljen (ansøgningsskema, vejledning hertil mv.) ved at klikke her.

Scroll to Top
Scroll til toppen