Formanden for SUFO har henvendt sig til TV2

På baggrund af et indslag i TV2´s Go´ Aften Danmark onsdag d. 27. april, har SUFOs formand, Anne Dorthe Prisak, henvendt sig til redaktionen:

Som formand for SUFO (https://www.sufo.dk/) er jeg blevet gjort opmærksom på indslaget i Go´aften Danmark onsdag d. 27. april, hvor den 76-årige advokat, Sonja Toft, fortæller om sine oplevelser med at få tilbudt forebyggende hjemmebesøg.

Det var et yderst interessant indslag – ikke kun fordi Sonja Toft fremstod stærk og overbevisende.

Set fra et fagligt, faktuelt og journalistisk synspunkt lod indslaget dog meget tilbage at ønske!

Først kan siges, at Sonja Toft har en klar og rigtig pointe, når hun siger, at hun og mange jævnaldrende er aktive og velorienterede borgere, der ved, hvor der er hjælp at hente.

Det er kendt og statistisk underbygget viden, hvorfor der også er ændret i lov om forebyggende hjemmebesøg  – med virkning fra 1. januar 2016.

Den ændrede lov er en konsekvens af Hjemmehjælpekommissionens rapport fra 2013, og om baggrunden for ændringen sagde Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde:

“I dag er rigtig mange 75-årige aktive borgere, som sagtens kan klare sig selv. Derfor lægger vi op til, at de årligt tilbagevendende hjemmebesøg bliver mere differentierede, så kommunerne i højere grad kan koncentrere sig om at hjælpe ældre, der er særligt sårbare. Vi målretter altså ressourcerne i forhold til de borgere, der har det største behov”.

Ændringerne betyder:

  • Aldersgrænsen for de årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år
  • Tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg i det år, man fylder 75 år
  • Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år til 79 år, der er ”i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation”.
  • Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunernes kvalitetsstandarder
  • Fleksibel tilrettelæggelse, så der fx kan tilbydes kollektive arrangementer i stedet for et forebyggende hjemmebesøg

Da loven blev vedtaget i 1996 var udgangspunktet, at man fik tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når man blev 75 år og derefter årligt. Det, der i Michelle Bellaiche’s fortolkning, bliver til udsagnet: “Kommunen bliver ved med at tilbyde hjælp”.

Den væsentlige ændring af loven understøtter nu noget af det, Sonja Toft påpeger, men ændringen fremgik på ingen måde af TV-indslaget og ville have klædt et godt research-arbejde.

Ret beset er Sonja Toft som 76- årig ikke længere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg – og får principielt ikke tilbuddet igen, før hun bliver 80 år.

Med mindre hun mod forventning er ”i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation”.

At hun alligevel har fået et brev i år, kan måske skyldes et ekstra grundigt arbejde fra kommunens side, så ingen bliver overset i overgangsfasen til opfyldelsen af den nye lov?

Når den nye lov udvider aldersgrænsen for de forebyggende hjemmebesøg “nedad” til 65 år, kan det forhåbentlig imødekomme det ønske, Sonja Toft har om, at kommunen “kan bruge pengene bedre”.

En anden og fuldstændig misvisende vinkel på indslaget er, at Michelle Bellaiche konsekvent og flere gange omtaler brevet fra kommunerne som et tilbud om “forebyggende hjemmehjælp”!

“Forebyggende hjemmehjælp”?? Hvis journalisten havde orienteret sig om formålet  med de forebyggende hjemmebesøg, ville det være tydeligt, at det bl.a. handler om netop at udskyde eller helt undgå behovet for hjælp!

Fordi alle borgere, ligesom Sonja Toft, gerne vil klare sig selv.

Sonja Toft er én blandt heldigvis RIGTIG, RIGTIG mange ældre, der har kontrol og styr på det liv, de gerne vil have.

Det er heldigvis ikke så specielt og fantastisk, som Michelle Bellaiche får det til at lyde.

Behov for forebyggende hjemmebesøg handler ikke om alder, og der synkroniseres ikke med registre over civilstatus, indtægt, tilknytning til arbejdsmarkedet, eller lignende.

Tilbuddet handler om et individuelt behov for en samtale og vurdering af, hvilken vejledning og støtte, der kan flytte dig hen, hvor du gerne vil være. Det er en samtale med mulighed for refleksioner over hverdagen, trivsel – og fremtidens muligheder.

Hvadenten det er at blive smertefri, at snakke om det bekymrende hukommelsestab, at få ideer til relevante hjemmesider, at få telefonnummeret til Borgerservice, når pensionen ikke kommer, at få viden om sociale aktiviteter, at snakke om fysiske aktiviteter,……. eller at få at vide, hvor man kan henvende sig for hjemmehjælp!

Sonja Toft er jævnaldrende med og nabo til Dronning Margrethe. Dronning Margrethe har sandsynligvis også fået tilbudt et forebyggende hjemmebesøg – og har sandsynligvis takket nej……..på anden vis.

Jeg står naturligvis til rådighed for yderligere information og oplysninger – eller en anden vinkel på de forebyggende hjemmebesøg, hvis det har interesse.

Med venlig hilsen

Anne Dorthe Prisak
Formand for SUFO

 

Scroll to Top
Scroll til toppen