Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Sundhedsstyrelsen har udgivet et fagligt oplæg ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient’, som indeholder anbefalinger, der vil forbedre indsatsen for ældre medicinske patienter.

Regeringen har med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt knap 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats over for ældre patienter og borgere med demens. Det er således med finanslovsaftalen for 2016 besluttet at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Indholdet i handlingsplanen for den ældre medicinske patient fastlægges af partierne bag finansloven for 2016.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen – på anmodning af Sundheds- og Ældreministeriet – udarbejdet et fagligt oplæg til brug for udarbejdelse af handlingsplanen.

 

Det faglige oplæg vil bidrage til at:

  • skabe sammenhæng i patientforløb på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse
  • reducere antallet af (gen)indlæggelser
  • understøtte øget patient og pårørendeinddragelse
  • understøtte ensartet og høj kvalitet på tværs af landet.

Find det faglige oplæg her.

Scroll to Top
Scroll til toppen