Demenshandlingsplan 2025

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde offentliggjorde mandag d. 26. september regeringens oplæg til en ny national demenshandlingsplan 2025.

Handlingsplanens titel er ”et trygt og værdigt liv med demens” og den har 5 fokusområder:

  • Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling – med forslag til 8 initiativer
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering-  med forslag til 4 initiativer
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker – med demens med forslag til 3 initiativer
  • Demensvenlige samfund og boliger – med 7 initiativer
  • Øget videns- og kompetanceniveau – med 5 initiativer

Handlingsplanen forelægges i den kommende tid for de politiske partier til behandling.

Folketingets satspuljepartier har afsat 470 mio. kroner til konkrete initiativer på baggrund af handlingsplanen.

Se handlingsplanen her – den findes i en kort og en lang version.

Se sundhedsstyrelsens faglige oplæg – der danner baggrund for ministeriets oplæg – her.

Scroll to Top
Scroll til toppen