SUFO Nyt – februar 2021

SUFO Nyt har bl.a. nyt om virtuelle temadage om en styrket sundhedsfremmende og forebyggende indsats blandt ældre, rapport og inspirationskatalog om ældre med synstab og en artikel om opsporing af ældre med kombineret syns- og høretab.

Find det her.

Scroll to Top
Scroll til toppen