Høringssvar til udkast til lov om velfærdsaftaler

SUFOs høringssvar vedrører udelukkende de tre kommuner – Middelfart, Viborg og
Langeland – som kan fravige lovgivning på ældreområdet, da ældre borgere er målgruppen for de
forebyggende hjemmebesøg.

Læs høringssvaret her.

Scroll to Top
Scroll til toppen