Rapport påviser, at der er behov for forebyggelse

NY RAPPORT FRA SUNDHEDSSTYRELSEN OM ÆLDRES SUNDHED OG TRIVSEL VISER, AT MERE END TRE FJERDEDELE AF ÆLDRE BORGERE OVER 65 ÅR VURDERER, AT DERES HELBRED ER ENTEN FREMRAGENDE, VÆLDIG GODT ELLER GODT.

På nogle områder går det den rette vej med ældres sundhedsadfærd. Der er for eksempel færre ældre, der ryger, og færre ældre med stillesiddende fritidsaktivitet. Men der ses også en stigning i andelen af ældre med svær overvægt og usundt kostmønster. Samtidig viser rapporten, at store andele af de ældre, der ikke lever sundt, ønsker at ændre deres sundhedsadfærd.

Rapporten viser, at ældre, ligesom den øvrige befolkning, er en mangfoldig gruppe af borgere, og der er store forskelle på deres sundhed afhængigt af køn, alder og uddannelseslængde. For de fleste sundheds- og trivselsmål er det naturligt de yngste årgange blandt ældre, der klarer sig bedst og for eksempel har højst funktionsniveau og et godt fysisk og mentalt helbred.

Find rapporten her.

Scroll to Top
Scroll til toppen