Fælles henvendelse til Folketingets ældreordførere og ældreministeren

På baggrund af regeringens forslag om at fjerne en række specifikke krav til at gennemføre forebyggende hjemmebesøg (§79a i serviceloven) sendte Dansk Sygeplejeråd, SUFOs bestyrelse og Ergoterapeutforeningen en henvendelse til alle Folketingets ældreordførere og ældreminister Mette Kierkgaard.

I henvendelsen står bl.a.:

“Nedprioriteringen vil være et kæmpe tilbageslag for forebyggelse af fysiske og mentale udfordringer for ældre i Danmark. Der er brug for, at vi som samfund i endnu højere grad prioriterer forebyggelsesindsatsen, som følge af den demografiske udvikling og presset på ældre- og sundhedsområdet. Vi skal investere mere og ikke mindre i forebyggelse. Ved at øge ældres livskvalitet, fastholde deres funktionsniveau og udskyde evt. behov for hjemmepleje sparer vi som samfund penge og personaleressourcer. Som fagprofessionelle på området ved vi, at det i en tid med stadig flere ældre vil være en katastrofe at nedprioritere den kommunale indsats for sundhedsfremme og forebyggelse”.

Læs hele henvendelsen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen