SUFO, Ældresagen, DSR og ETF i fælles front for de forebyggende hjemmebesøg

Sammen med ÆldreSagen, DSR og Ergoterapeutforeningen er SUFO medunderskrivere på et debatindlæg bragt i Avisen Danmark d. 6. februar. Her står bl.a.:

“Der er behov for den forpligtende opsporende forebyggelse. Med de mange forandringer, der kan følge med at blive ældre, er der behov for at styrke forebyggelsesindsatsen. At forringe de forebyggende hjemmebesøg er en helt forkert vej at gå, hvis regeringen vil prioritere livskvalitet og selvbestemmelse hos ældre”.

Læs debatindlæg i AvisenDanmark

Scroll to Top
Scroll til toppen