Osteoporosekampagne fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen gennemfører en kampagne om knogleskørhed i uge 47, dvs. fra mandag den 17. til søndag den 23. november 2014. I den forbindelse sender vi kampagnematerialer til kommunen bestående af en A2 plakat og 75 informationsfoldere med att: til dig.

Formål med kampagnen – at udbrede kendskabet til de vigtigste risikofaktorer, der kan være tegn på knogleskørhed i den primære målgruppe – at opfordre den primære målgruppe til at tale med deres læge, hvis de er i risiko for at udvikle knogleskørhed – at skærpe den sekundære målgruppes opmærksomhed på knogleskørhed og behovet for udredning.

Målgruppe Den primære målgruppe er kvinder over 50 år og mænd over 60 år med ingen eller kort uddannelse. Den er valgt ud fra, at forekomsten af knogleskørhed stiger med alderen, og at vi ved, at der er ulighed i sundhed – også i forhold til viden om knogleskørhed og hvem der går til læge. Fx er de længst uddannede kvinder  bedre informeret end personer med kortere uddannelse og mænd.

Den sekundære målgruppe er personale i almen praksis, personale på apoteker, sundhedspersonale i kommunen (sundhedscenter, genoptræning, hjemmepleje mv.), samt personale på ortopædkirurgisk ambulatorium. Vi håber at kommunen vil gøre brug af kampagnematerialerne, og derved være med til at understøtte forebyggelsen af knogleskørhed.

Selve foldere klik her: KNAS med knoglerne.

Plakat klik her: A3
Bestilling af foldere hos Rosendahls boghandel: Her

Scroll to Top
Scroll til toppen