Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg

Hvad er et forebyggende
hjemmebesøg?
- og hvilken effekt har det?
  Klik her!
Velkommen til Landsforeningen for ansatte i
       SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg

                                                       ÅRSKURSUS 2014
med emnet: Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg, er vel overstået med mange positive tilkendegivelser. Tusind tak for din medvirken !!

Læs den flotte konferencerapport her.
Læs forkvinden beretning under menu punktet: Årskursus 2014.

 Årest SUFO blev kåret: Ulla Christiansen, ergoterapeut fra Frederiksberg kommune.
Læs hele pressemedelsen om selve kåringen her :-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vær med til at dele dine erfaringer med dine kollegaer gennem SUFO i hele Danmark.
Landsforeningen består af forskellige faggrupper, der i det daglige arbejder med sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år.

Hele 80 kommuner er repræsenteret i SUFO

Loven siger, at ældre over 75 år skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg mindst 1 gang årligt.

Foreningen formål er:

  • at medvirke til, at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og udvikles således, at ordningen varetages på et højt sundhedsfagligt niveau
  • at bidrage til, at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forbyggende indsats
  • at styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på tværs af forskellige faggrupper
  • at medvirke til, at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang    DET LILLE SKUB -
    Vores egne gode historier i bogform 2012.

2012: Se filmen der blevet lavet i forbindelse med bogen "Det lille skub" ved at klikke her
For at hente bogen som PDF klik her

Omtale af vores bog "Det lille skub":
- Statsministeren se her.
- "Sygeplejersken" har skrevet dette omkring bogen.
- Socialudvalgsformand Karsten Skawbo-Jensen, fra Frederiksberg kommune har lagt dette  på sin blok på danske kommuner.dk - dejlig kommentar!
- Tønder Kommune har fået denne flotte omtale af bogen på deres hjemmeside. Læs her!
- Ergoterapeutforeningen har skrevet på deres hjemmeside, læs her.
- Brev der kan bruges forud for videregivelse af bogen. Se brev her.


 

Nordisk samarbejde:

Se mere under Henvisning - Nordisk samarbejde :-)


NYHEDER

16. april 2014
Pressemeddelelse: "Århundredets børn"

11. april 2014
Årskursus 2014 konference rapport. Læs den flotte rapport...

8. april 2014
Sundhedsstyrelsen har lavet rapport omkring: Middellevetid i kommuner og bydele. Betydning af alkohol og rygning, ...

21. marts 2014
Kristeligt Dagblad har bragt en  interessant artikel omkring, hvor stressede 75 årige føler sig, på baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelse "Sundhedsprofil 2013" Læs artiklen ...

11. marts 2014
Socialstyrelsen har kortlagt både de nuværende forebyggelsesindsatser og den evidensbaserede viden på området. Annette Erlangsen har lavet review over selvmord blandt ældre. Læs ...

4. marts 2014
Dansk Gerontologisk Selskab har et fyraftensmøde omkring faldforebyggelse d. 31/3 i København. Ikke medlemmer kun 50 kr, der betales ved døren. Se program ...Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg · info@sufo.dk