VELKOMMEN TIL SUFO

SUFO er en landsforening, som består af forskellige faggrupper, der i det daglige arbejder med SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg til ældre.

Ifølge Servicelovens § 79a skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. 

Kommunerne er samtidig forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 til 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation. Det gælder f.eks. ældre, som har mistet en ægtefælle, ældre som er isoleret i særlig grad eller ældre, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Fra 80 år skal borgerne tilbydes et årligt tilbagevendende hjemmebesøg.  

Hele 80 kommuner er repræsenteret i SUFO.
Vær med til at dele dine erfaringer med dine kollegaer gennem SUFO i hele Danmark.

Foreningen formål er:

  • at medvirke til, at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og udvikles således, at ordningen varetages på et højt sundhedsfagligt niveau
  • at bidrage til, at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forbyggende indsats
  • at styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på tværs af forskellige faggrupper
  • at medvirke til, at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang
Sufo.dk