Velkommen til SUFO

SUFO er en landsforening, som består af forskellige faggrupper, der i det daglige arbejder med SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg til ældre.

Ifølge Servicelovens § 79a skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. 

Kommunerne er samtidig forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 til 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation. Det gælder f.eks. ældre, som har mistet en ægtefælle, ældre som er isoleret i særlig grad eller ældre, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Fra 80 år skal borgerne tilbydes et årligt tilbagevendende hjemmebesøg.  

Hele 80 kommuner er repræsenteret i SUFO.
Vær med til at dele dine erfaringer med dine kollegaer gennem SUFO i hele Danmark.

Foreningen formål er:

  • at medvirke til, at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og udvikles således, at ordningen varetages på et højt sundhedsfagligt niveau
  • at bidrage til, at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forbyggende indsats
  • at styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på tværs af forskellige faggrupper
  • at medvirke til, at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang

Det lille skub

Det lille skub – bogen

2012: Se filmen der blevet lavet i forbindelse med bogen "Det lille skub" ved at klikke her
For at hente bogen som PDF
KLIK HER

Omtale af vores bog "Det lille skub":
- Statsministeren SVAR RETUR
- "Sygeplejersken" har skrevet dette omkring bogen.LÆS HER

- Socialudvalgsformand Karsten Skawbo-Jensen, fra Frederiksberg kommune har lagt dette  på sin blok på danske kommuner.dk - dejlig kommentar!
KOMMENTAR HER

- Tønder Kommune har fået denne flotte omtale af bogen på deres hjemmeside. LÆS HER

- Ergoterapeutforeningen har skrevet på deres hjemmeside, LÆS HER

- Brev der kan bruges forud for videregivelse af bogen. LÆS HER