Medlemmers Rapporter

Medlemmers rapporter og gode historier til inspiration:

2017:

Projektrapport
Evaluering af sundhedssamtaler gennemført efter sygehusindlæggelse i Vejle Kommune –  klik her. 

2016:

Årsrapport for forebygggende hjemmebesøg for ældre i Odsherred Kommune – klik her.

2014:

Odsherred laver indsat 55- 74 årige i perioden okt. 2013 – 2014 læs nærmere Her. Se selve pjecen til borgerne Her.

2013:

Etnolog studerende Liv Grønnov har i januar 2013 skrevet etnolog projekt fra Københavns Universitet under emnet: “Ældrepleje og forebyggelse omkring 1980 – 1995“. Se selve opgaven HerLiv har fået inspiration fra SUFO ved Kirsten Foss Andersen omkring de forebyggende hjemmebesøg.

2012:

Her er nogle rigtig gode historier/cases fra forebyggende hjemmebesøg:

Gunhild giver tryghed. Maj 2012. Læs mere fra FOA bladet omkring Nordjylland og forebyggende hjemmebesøg.

Klik her for at se filmen om “det lille skub”

Herlev forebyggende sygeplejerske har lavet projekt 2012: “Selvhjulpne ældre der har været kortvarigt indlagt” Forebyggelse af varigt funktionstab. samarbejde mellem sygehus og sundhedsafdeling. Læs hele rapporten her 2012

Faxe kommune nøgletal for forebyggende hjemmebesøg 2012: Læs deres rapport Her.

Hillerød kommune: Borgere der oplever fald i ex. funktionsniveau. Forebyggelseskonsulenter bl.a. Birgitte Lynge i Hillerød kommune har i samarbejde med ergoterapeut Helle Sandø, Metropol og et par andre kommuner, afprøvet konceptet med borgere, der oplever fald i funktionsniveau. Se pjecen “Sundt seniorliv” 2012 

Erfaring fra Åbenrå med de forebyggende hjemmebesøg efter hospitalsindlæggelse 2012. Læs deres rapport her.

Egedal kommune: Forebyggelses koordinatorerne i Egedal kommune har afholdt cafe aften omkring IPad, Net dating og seksualitet. Læs deres spændende oplæg: Rikke Thor
og Marian Danstrup .

Rudersdal er blevet inspireret af Årskurset og har fået nærmere undervisning af Gitte Jørgensen fra Egedal kommune omkring Ipad. Læs Her deres ansøgning om 5 Ipad, som de nu har fået bevilget:-)

Forebyggelseskonsulenterne i Gladsaxe kommune er gået utraditionelle veje for at få fat i mændene, læs her fra “Sygeplejersken”.

Kandidatafhandling skrevet af Anne Emilie Hvas & Tor Juul 2012: “Livet med Døden” Læs herDer stilles følgende spørgsmål: Hvad er det Københavns kommune ønsker af deres ældre borgere? Hvad er det for en interesse de ældre har i et sådant initiativ? Hvad er det, vi som samfund åbner op for, når vi tilbyder ældre mennesker at gå til temamøde? Der har i flere andre tilfælde været fokus på, hvad det er, sundheds- og forebyggelsestankegangen gør ved os som borgere. Denne diskussion foregår på flere faglige områder, indenfor almen praksis, sociologi, folkesundhedsvidenskab mv.

Region Sjælland årets temadag for medarbejder, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg d. 23 maj 2012 i Slagelse. Se prograher.

2011:

Sparetider gode argumenter

København har gang i høringsperiode/indstilling for 2011. Høringssvar

Vejle har lavet et meget flot høringssvar fra Sundhedsvejlederne:  Fordi

Silkeborg er inde i en spare tid. Der skal spares 280 moi.kr på 2011 budget. Derved er der fremsat mange muligheder at tage disse besparelser fra. Herunder er de forebyggende hjemmebesøg nævnt, med mulighed for at kunne spare 2 fuldtidsstillinger=1 mio.kr.(det svarer til halvdelen af stillingerne) Det har de forebyggende medarbejder i Silkeborg givet et høringssvar til se her. beskrevet argumenter og konsekvenser med besparelserne.

Vores tidligere forkvinde Tove Madsen har i DSR – Synergi skrevet en artikel om nogle konsekvenser af besparelserne på de forebyggende hjemmebesøg. Der er guldkorn at bruge herfra. Se her
Hvad gør I i din kommune? Hvad er jeres gode argumenter?

Kristelig dagblad har bragt denne artikel  fra Roskilde – godt skrevet!

På årskursus for demens koordinatore afholdt af Vibeke Reiter foråret 2011: Oplæg omkring demens og forebyggende hjemmebesøg. Se Power point

Et godt eksempel fra Egedal kommune, hvor de har fået skrevet omkring træning og forebyggelse. De er bragt i Frederiksborg Amts Avis og Roskilde Dagblad.Artikel1 artikel 2 og artikel 3.

De er skrevet af Herlev: 
Besøg omring kørekort.
Besøg omkring hukommelsesproblemer.
Besøg omkring dans.
Besøg omkring medicin.

Fra Norddjurs Kommune har vi modtaget den gode historie fra de forebyggende medarbejder. De har arbejdet med den gode historie i organisationen, som er Træning og Hjælpemidler, hvor alle grupper på skift har offentliggjort en god historie i det nyhedsbrev, områdelederen sender til alle ansatte en gang om måneden. Læs her, hvad de forebyggende medarbejder skrev.

SPØRGEGUIDE
SUFO har prøvet at lave en spørgeguide til brug ved et forebyggende hjemmebesøg. Vi vil gerne arbejde videre med spørgeguiden. Så kom gerne med gode ideer, hvad du gør i din kommune!

Langeland 2011: Bruger denne gode samtaleguide: Besøgsark, der udfyldes af borger før besøg og noget sammen under besøget. Samtale- og observationsguide til brug for den forebyggende medarbejder. vejledning til selve besøgsark og samtaleguide og hvilke overvejelser der ligge bag bruges af disse redskaber.

Region Midt har været samlet dec.2011, har har Vest klyngen lavet et meget flot kommissorium af deres netværksgruppe. Det kan være til god inspiration for andre: Læs mere Kommissorium

2010:

Kirsten Foss Andersen, sundhedsfaglig diplomuddannelse –  afgangsopgave i afsluttende modul Sundhedsfremme og Forebyggelse: “Empowerment i forebyggende hjemmebesøg” 2010. Læs Rapport

Se også Sundhedspædagogik for ældre grupper . 

10 maj er der afholdt temadag i Region Sjælland. Læs r
esume af dagen. Der blev holdt rigtig gode indlæg af Jette Vinte Roesen, Power point og Alex de Vries, power pointAnnette Johannesen, Videnscenter på ældreområdet, bandt dagen sammen og har lavet en meget flot opsamling på dagen og ikke mindst hendes syn på, hvorfor de forebyggende hjemmebesøg stadig er vigtige! Se Sammendrag her. Det er rigtig gode argumenter, som er fine at bruge i tiden med sparekniven alle steder.

2009:

Frederikssunds Kommune har i deres årsrapport fra 2009 bragt disse Gode historier.

SUFO bestyrelsen har prøvet at komme med en masse ideer til, hvad du kan gøre i din kommune til at gøre forebyggende hjemmebesøg mere synlig : SUFO Idekatalog 2009
Årsrapport mm fra 

Ålborg kommune fra 2009, forebyggerne har også lavet en Samtaleguide

Odsherred kommune : Meget inspirerende læsning. 2009

Holbæk kommune fra  2009.

Tønder kommune fra 2009

Struer kommune:
2010 Dokumentation af indsatsen forebyggende hjemmbesøg.
2009 februar fra Struer KommunePressemeddelelse
Årsrapport om forebyggende hjemmebesøg 2008 .Langeland kommune: “Forebyggelse som grundtanke” flot gennemarbejdet materiale omkring forebyggende hjemmebesøg Forside:
Instruktion og vejledning
Retningslinje forebyggende hjemmebesøg
Handlevejledning til de obligatoriske spørgsmål
Alkohol Oplukkerspørgsmål Spørgeguide
ICD-10 depressionskriterier

Tjekliste 2008

Herlev kommune: En optimeret fokusindsats i 2008: Er ældre enlige mænd på toppen? skrevet februar 2009.


2008:
Kalumborg kommune: Rapport om forebyggende hjemmebesøg fra 2008.

Lejre kommune
 årsrapport
 fra 2008. Dette Spørgeskema  er brugt til årsrapporten.

SUFO´s spørgeskema til kommunerne i 2009: Spørgerunde i forhold til kommunale, fagligt tværgående indsatser med brug af forebyggende hjemmebesøg til ældre. spørgeskema
Her kommer svarende fra undersøgelsen af kommunernes praksis vedrørende samarbejde og igangsætter af besøg i fokus.
opsamlet spørgeskema 2010 omkring indsats omkring indsatsen i kommunerne.
2006:
Fredensborg-Humlebæk kommune årsrapport om forebyggende hjemmebesøg  læs her .

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Scroll til toppen